26 sept. 2011

CD: Kassia: Byzantine hymns of the first female composer

Kassia, primera compositora cuyas obras se han conservado.


Compositora: Kassia (c. 810-843/867)
Título Byzantine hymns of the first female composer
Edición: Heidelberg/Germany: Christophorus, 2009. 1 CD.
Intérpretes: Ensemble VocaMe

Contenido:
Doxazomen sou Christe
Ek rizis agathis
O synapostatis tyrannos
O Phariseos
O Vasilevs tis doxis Christos
I Edessa
Tin pentachordon lyran
Igapisas theophre
Yper ton Ellinon
I en polles amarties
Pelagia
Tou stavrou sou I dynamis
Olvon lipousa patrikon
Petron ke Pavlon
IsaÏou nyn tou prophitou
Iton lipsanon sou thiki
Avgoustou monarchisantos
Cristina martys

Se puede escuchar en VocaMe